Left
Right
Rūjienas jauniešu centrs

Katru gadu pavasarī Rūjienas jauniešu centra brīvprātīgie jaunieši organizē nakts trasīti apkārtējiem jauniešiem. Šogad tā notika Naukšēnos un tās mērķis bija iepazīstināt Rūjienas jauniešus ar Naukšēnu jauniešiem. Nakts trasīte sastāv no daudz atrašanās vietām, kurās ir konkrēts izaicinājums/pārbaudījums. Ja komanda to izpilda izcili, tad saņem konkrētu punktu daudzumu, ja kaut kur ir kļūdījusies, tad attiecīgi iegūtais punktu skaits samazinās. Šos punktus uzrauga jauniešu centra brīvprātīgie. Nobeigumā ir punktu skaitīšana un komandu apbalvošana. Pēc nakts trasītes brīvprātīgie paliek pa nakti un to aizpilda ar saliedēšanās aktivitātēm.

Kontakti
jauniesucentrs@rujiena.lv