Left
Right
Biedrība "Laiks Jauniešiem"

Ņemot vērā smago situāciju Pasaulē un Latvijā ar Covid-19 izplatību un dažādiem ierobežojumiem, biedrības “Laiks Jauniešiem” jaunieši pieņēma lēmumu no 2020. gada marta mēneša uzsākt plašu labo darbu akciju - labdarības maratonu “Roku Rokā”, kura ietvaros veic bez maksas pārtikas, nepārtikas un apģērbu paciņu nodrošināšanu grūtībās nonākušajām ģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem pensionāriem.

Labdarības maratonā “Roku Rokā” ir iesaistījušies 60 brīvprātīgie jaunieši, kuri savā brīvajā laikā pēc mācībām veic visu organizatorisko un procesuālo darbu veikšanu, lai labo darbu akcija spētu pilnvērtīgi funkcionēt – dokumentu sagatavošana/kārtošana, sadarbības partneru uzrunāšana, darbs ar sociālajiem tīkliem, brīvprātīgo darbinieku koordinēšana, ziedojumu akciju organizēšana, produktu saņemšana no sadarbības partneriem, pārtikas, nepārtikas un apģērbu paciņu izveidošana, klientu loka apzināšana – pārbaude sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, paciņu piegāde un atskaišu sagatavošana.

Šie laikietilpīgie darbi aizņem lielu dienas daļu jauniešiem, taču veicot šo brīvprātīgo sociālo darbu jauniešu acis “deg”, jo viņi jūt, ka ir iespēja palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri nonākuši dažādās dzīves grūtībās. Iesaistoties šāda veida labo darbu akcijā tas noteikti pozitīvi ietekmē jaunieša veiktspēju un sekmē dažādu prasmju un iemaņu apgūšanu. Vēlamies piebilst, ka vairāki mūsu jaunieši jau ir uzsākuši profesionālas darba gaitas vai praksi mūsu sadarbības partneru uzņēmumos, kuri sadarbojušies labdarības vai cita veida projektos.

Līdz šim mūsu jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem snieguši palīdzību aptuveni 11000 mājsaimniecībām visā Latvijas teritorijā. Palīdzība sniegta pārtikas, nepārtikas, apģērbu paciņu un dažādu fizisku darbu veikšanā. Ja ir aizdomas par nepatiesas informācijas sniegšanu, tad tā tiek individuāli izvērtēta sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, jo esam līdz šim saskārušies ar gadījumiem, kad cilvēki cenšas krāpniecības nolūkos iegūt dažādus labumus.

Biedrība “Laiks Jauniešiem” aicina - ja Jums ir zināmi cilvēki kuri ir nonākuši finansiālās vai citu veidu grūtībās aicinām sazināties ar mūsu jauniešu komandu, lai rastu vismaz īslaicīgu situācijas atrisinājumu – atspērienu. Tāpat droši sazinieties ar mums, ja nespējiet rast risinājumu/atbalstu no pašvaldības vai valsts institūcijām, izvērtēsim situāciju un kopā ar sadarbības partneriem – ekspertiem savā jomā centīsimies Jums palīdzēt.

Kontakti
Mob.tālr. +371 28 646 934
E-pasts: info@laiksjauniesiem.lv
Juridiskā adrese: Bauskas novads, Īslīces pagasts, Rītausmas, Lauktehnika 14-13, LV-3901