Left
Right
Cēsu novada Jauniešu dome

Cēsu novada jauniešu dome ieņem nozīmīgu vietu Cēsu novada pasākumu organizēšanā, palīdzot attīstīt radošumu, plānošanu, sadarbību un veidojot piederības sajūtu savam novadam.  Jaunieši piekopj senas tradīcijas jau 20 gadu garumā, bet veido arī jaunas. Viena no tādām tradīcijām ir Skeitparka sacensības, kas nu jau kļuvušas starptautiskas, jo piedalās braucēji arī no kaimiņu valsts. Pasākumā jaunieši gan apgūst organizatoriskās prasmes, gan finanšu piesaisti, gan arī sadarbību ar uzņēmējiem. Skeitparka sacensības parasti ir jauniešu sadaļa novada svētku ietvaros.

Kontakti
iveta.jermolajeva@gmail.com