Left
Iebraucēju integrēšanās Latvijas sabiedrībā
Right
Radošā apvienība jauniešiem "TREPES"

Radošā apvienība jauniešiem "TREPES" 2021. gadā kopā ar apņēmīgiem jauniešiem, kuru mērķis bija mācīties un mācīt, radīja un īstenoja projektu "Oriented On Orientalism". Projekta dalībnieku mērķis bija veicināt iebraucēju integrēšanos Latvijas sabiedrībā, kā pamatā ir bezmaksas valsts valodas mācību nodarbības un emocionālā atbalsta grupas tikšanās draudzīgā un drošā vidē, kā arī latviešu kopienas izglītošana par attālu kultūru tradīcijām ar to svētku svinēšanas pasākumu organizēšanu. 

Projekta laikā aizvadītas vairāk nekā 30 latviešu valodas nodarbības, emocionālā atbalsta grupas par dažādām aktuālām tēmā un 16 nodarbības, kuru laikā jaunieši iepazinās ar citu valstu svētku svinēšanas tradīcijām. 

Jaunieši atzīst, ka projekts sniedzis noderīgas zināšanas un prasmes, izpratni par tolerances nozīmi sabiedrībā, cieņu, pieņemšanu un solidaritāti. Jaunieši arī norāda, ka pēc projekta noslēguma nekas vēl nav beidzies, jo visiem dalībniekiem ir iespēja turpināt uzturēt savstarpējas attiecības un apgūt latviešu valodu kopā, izmantojot projekta laikā radītos materiālus. 

Kontakti
orientedonorientalism@gmail.com