Left
Right
Biedrība „Dzīves kvalitātes studija „FunA” ”

 

Biedrībai ir izveidojusi vairākas izglītojošas dzīves spēles, kuras ir 2h nodarbības (tiešsaistē vai klātienē), kurās katrs dalībnieks iesaistās darbojoties šeit un tagad. Spēlēs tiek modelētas dzīves situācijas, sekojot vienkāršai pārliecībai: labākais skolotājs ir pati dzīve. Dalībnieki spēļu gaitā izmanto savas zināšanas, attīsta radošo un loģisko domāšanu, pilnveido komunikācijas un sadarbības prasmes, un apgūst jaunus uzvedības modeļus (atbilstoši konkrētās spēles tēmai) turpmākai pielietošanai reālā dzīvē. Spēles pamatā ir precīzi izplānota sistēma, kas balstās uz izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Kontakti
studija.funa@gmail.com