Left
Right
Vecumnieku Jauniešu apvienība

Sākot ar 2022. gada janvāri izveidota Vecumnieku jauniešu apvienību. Kopš tā laika izveidoti neskaitāmi daudz pasākumu. Jauniešu apvienībā ir 25+ aktīvi jaunieši, kas ne tikai organizē pasākumus, bet arī mācās vienlaikus. Jaunieši apvienībā ir iemācījušies rakstīt projektus, tāmes, veidot afišas un sociālo tīklu rakstus, kā arī rakstus avīzēs. Apvienība turpina izaudzināt jauniešus par nākamajiem jauniešu organizāciju pārstāvjiem. Pirms diviem gadiem palīdzēja rīkot jauniešu festivālu "Tepat" kā brīvprātīgie, ko arī šogad no jauna 3 brīvprātīgie jaunieši veidos ar nosaukumu "Tepat '22", kas ietvers tēmas par brīvprātīgo darbu, karjeras izglītību un informatīviem materiāliem par apvienību, novada un valstiskām organizācijām.

Kontakti
25 406 418 - Vecumnieku jauniešu apvienības priekšsēdētāja