Left
Right
Latvijas Jauniešu organizācija Tellus

Pandēmijai sākoties, desmit Latvijas Jauniešu organizācijas Tellus aktīvisti radīja platformu ADVANCE, kas ir trīs dienu debašu pasākums tiešsaistē. ADVANCE uzņēma 180 jauniešus no visas Eiropas, kuri darba grupās (komitejās) debatēja par Eiropā aktuāliem problēmjautājumiem. Lai jauniešiem palīdzētu labāk izprast konferencē apspriestās tēmas, pirms pasākuma tika veidota podraide par katru no problēmjautājumiem. Komitejas izveidoja rezolūciju bukletu par astoņām Eiropā aktuālām tēmām. Rezolūciju buklets tika nodots Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri aktīvi iesaistījās šīs konferences tapšanā un zināšanu pārnesē. Pasākums bija ne tikai lielisks starts Eiropas Parlamenta un debašu kultūras izzināšanā, bet arī iespēja iepazīties ar vienaudžiem no visas Eiropas laikā, kad starptautiska pieredze nav tik pieejama.

Kontakti

valde@tellus.lv