Left
Vasaras brīvprātīgā darba nometnes
Right
Biedrība “Jaunatne Smaidam”

Biedrība "Jaunatne smaidam" vasaras laikā īsteno vismaz 7 starptautiskās brīvprātīgā darba nometnes, tajās iesaistot ap 60 jauniešus no visas pasaules. Šo nometņu laikā tiek organizētas jēgpilnas aktivitātes vietējiem bērniem un jauniešiem, tiek apgūtas prasmes un zināšanas vides jautājumos un izzinātas citas kultūras.

Kontakti
volunteer@jaunatnesmaidam.lv