Uzzini, kur Latvijā jaunieši ir ieguldījuši savu enerģiju!
Klubs "Māja"

Jaunatnes organizācija Klubs "Māja" jaunieši 2021. gada vasarā organizēja nometni jauniešiem "Informācija demokrātiskā sabiedrībā". Šajā nometnē jaunieši ikdienu iesaistījās aktivitātēs, kas saistītas ar trīs aktuāliem tematiem – demokrātiskā lejupslīde, dezinformācija un pilsoniskā aktivitāte.

Radošā apvienība jauniešiem "TREPES"
Radošā apvienība jauniešiem "TREPES" 2021. gadā kopā ar apņēmīgiem jauniešiem, kuru mērķis bija mācīties un mācīt, radīja un īstenoja projektu "Oriented On Orientalism". Projekta dalībnieku mērķis bija veicināt iebraucēju integrēšanos Latvijas sabiedrībā, kā pamatā ir bezmaksas valsts valodas mācību nodarbības un emocionālā atbalsta grupas tikšanās draudzīgā un drošā vidē, kā arī latviešu kopienas izglītošana par attālu kultūru tradīcijām ar to svētku svinēšanas pasākumu organizēšanu. 
Biedrība STREETBASKET

Vai kāds teica, ka jaunieši paši nav spējīgi radīt populāru, izklaidējošu saturu YouTube platformā un piesaistīt tam sponsoru? Ghetto Games jaunieši saka, ka VAR!

Piedzīvojuma Gars

LEC - jauniešu līderu apmācības. Sākotnēji LEC tapa, iedvesmojoties no zviedru skautu līderu treniņprogrammas Value Based Leadership, ar mērķi iekustināt. Iekustināt cilvēkus, viņu apkārtējās kopienas, sabiedrību un pasauli kopumā.

Biedrība "Laiks Jauniešiem"

Ņemot vērā smago situāciju Pasaulē un Latvijā ar Covid-19 izplatību un dažādiem ierobežojumiem, biedrības “Laiks Jauniešiem” jaunieši pieņēma lēmumu no 2020. gada marta mēneša uzsākt plašu labo darbu akciju - labdarības maratonu “Roku Rokā”, kura ietvaros veic bez maksas pārtikas, nepārtikas un apģērbu paciņu nodrošināšanu grūtībās nonākušajām ģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem pensionāriem.

Biedrība "House of Hope"
Organizācija "House of Hope" augusta mēnesī rīko radošās darbnīcas un viens no galvenajiem pasākumiem ir talantu šovs “Creativity”, kurā jaunieši un jaunietes var parādīt savus talantus -  dziedāšanā, vijoles un ģitāras spēlē, kā arī mūzikas komponēšanā. Talanti ir dažādi sākot no mūzikas un sporta līdz dzejas rakstīšanai. 
Jauniešu biedrība “DAGNE”
Jauniešu biedrība “DAGNE” 2021./2022. mācību gadu uzsākot iepriecināja 130 jaunizveidotā Krāslavas novada pirmklasniekus. Šai dienai biedrība gatavojās vairākus mēnešus, uzrunājot uzņēmējus, lai kopīgiem spēkiem sarūpētu dāvanas pirmās klases skolēniem, labdarības akcijas “Mūsu bērni – Mūsu spēks” ietvaros.
Biedrība “Jaunatne Smaidam”
Biedrība "Jaunatne smaidam" vasaras laikā īsteno vismaz 7 starptautiskās brīvprātīgā darba nometnes, tajās iesaistot ap 60 jauniešus no visas pasaules.
Biedrība "1st Place"
2019.gadā biedrība “1st Place” “Pumpurs” programmas ietvaros organizēja vairākas aktivitātes, no kurām viena bija draudzības spēle “Simtgades mačs”, kurš norisinājās starp lēmumu pieņēmējiem un jauniešiem. Tika izveidotas četras komandas, Gulbenes novada domes deputāti, Gulbenes novada pašvaldības izpildvara, Gulbenes pilsētas jaunieši un Gulbenes novada jaunieši.
Ogres novada Jauniešu dome

"Sevis meklējumos." pasākuma mērķis ir palīdzēt jauniešiem “atrast sevi”, saprast sevi un savas emocijas un nepazust mūsdienu informācijas plūsmā un influenceru uzspiestajos viedokļos.

Ogres novada Jauniešu dome

"Jaunietis un finanses" pasākuma mērķis ir izglītot jauniešus par finansēm, finanšu pratību, ņemot vērā, ka izglītības iestādēs par to tiek runāts pārāk maz, un daudzi jaunieši nespēj “pareizi” rīkoties ar savām finansēm.

Latvijas Debašu asociācija "Quo Tu Domā?"
Bezmaksas sešu mēnešu skola, kurā jaunieši un skolotāji no visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem apgūst debašu, medijpratības un kritiskās domāšanas prasmes. Pie mums ir viesojušies lektori no Kembridžas Universitātes, Stokholmas Universitātes ar sasniegtiem rekordiem pasaules debašu čempionātos, kā arī savas jomas eksperti medijos, vides zinībās un ekonomikā.