Left
Jaunā vēlētāja rokasgrāmata
Right
Attīstības platforma YOU+

Tuvojoties 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, Attīstības platforma "YOU+" izstrādāja materiālu “Jaunā vēlētāja rokasgrāmata”, lai vienkopus apkopotu informāciju, kura nepieciešama jebkuram jaunietim, lai pilnvērtīgāk izprastu vēlēšanu procesus un pats galvenais - piedalītos 2021. gada pašvaldību vēlēšanās.

Lai “Jaunā vēlētāja rokasgrāmata” būtu tāda, kādai tai ir jābūt, tika organizētas darba grupās ar jauniešiem, Liepājas Domes deputātiem, pašvaldības administrācijas speciālistiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem, tāpat notikusi sadarbība ar skolu pašpārvaldēm, lai testa variantā saprastu nepieciešamos labojumus no jauniešu skata punkta.

Materiālā “Jaunā vēlētāja rokasgrāmata” ir iekļauti gan praktiski padomi, gan nepieciešamā pamatinformācija. Tas pieejams gan digitāli, gan drukātā formātā.
 

Kontakti
info@youpluss.lv