Left
Right
Kopiena "Ciemā"

Kas ir CIEMĀ? Iniciatīvas autori ir Ausma Cīrulniece un Krišjānis Kucins, kuriem patīk ciemoties! Savu darbošanos Ausma raksturo šādi: "Vēlamies vienot cilvēkus ar degsmi iepazīt Latvijas ciemus. Lai ciemošanās būtu kā silta atmiņa kā ciemam, tā ciemiņiem, iepazīstam Latvijas skaistumu, izstaigājot izvēlētās apkārtnes krāšņākās vietas un kopīgiem spēkiem talkojot. Pēc labi padarīta darba baudām kopīgu ugunskuru, dzīvo mūziku. Ciemu iepazīšanas sēriju uzsākām 2020.gadā, apciemojot Jaunpiebalgu, Pampāļus, Vaboli, Nākotni un Dzērbeni." Talku laikā jaunieši un viņu līdzgaitnieki, ne tikai uzkopj kādu izvēlēto objektu, bet rada kopības un kopienas sajūtu, apstiprinot, ka kopā darot rodas labas lietas.

Kontakti
ausma.cirulniece@gmail.com