Latvijas Jaunatnes padome

ljpat]ljp.lv

 

Tapis ar jauniešu enerģiju

Katra organizācija un jauniešu aktivitāte, kura ievietota kartē, saņem kvalitātes zīmi “Tapis ar jauniešu enerģiju”. Jo vairāk organizāciju un aktivitāšu, kurām piešķirta šāda zīme, jo vieglāk parādīt sabiedrībai un lēmumu pieņēmējiem, kādas aktivitātes ir tapušas ar jauniešu enerģiju, un cik būtiski, ka jauniešiem līdzās ir jaunatnes organizācijas, kuras var palīdzēt jauniešiem savu ideju īstenošanā.

Kampaņa TAPIS AR JAUNIEŠU ENERĢIJU ir daļa no projekta “LJP 3.0”, kurš veicinās līdzdalības aktivitātes politikas dokumentu izstrādē, iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un pilsoniskajās aktivitātēs. Projekta kopējais finansējums ir 104 898.85 EUR un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros.

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir 1992. gadā dibināta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība. LJP misija ir radīt tādu vidi Latvijā, kurā jauniešiem ir kvalitatīvi dzīves apstākļi, lai bērnu un jauniešu organizācijas varētu sasniegt savus mērķus.